Samtalsterapeut i Gävle

Välkommen till min sida

KBT-ACT terapeut med lång erfarenhet av samtalsbehandling- Jag erbjuder samtalsbehandling för dig som inte riktigt kvalar in för sjukvård men har problem med Relationer,stress, oro, existentiella frågor, att komma vidare i livet, när det känns som ni har kört fast. Jag är även yoga lärare och min vision är att kombinera dessa tekniker för att skapa ökad medvetenhet och förmåga att skapa balans - kropp- sinne - som ett komplement i samtalsbehandling för den som vill eller för välbehag i vardagen.

Om du går i samtalsbehandling erbjuds du alltid ett gratis prova på yoga pass- Jag håller till på fantastiska studio local, stans snyggaste studio.

          


Boka tid

Om mig

Jag är terapeut med lång erfarenhet som beslutat mig för att prova mina egna vingar, efter många år som anställd. Jag har alltid varit intresserad och nyfiken på människans inre berättelse och att hitta sätt att komma vidare i livet när det är svårt. Detta intresse ledde mig till mitt yrkesval. 

Sedan drygt tjugofem år tillbaka har jag arbetat inom specialistpsykiatri och på HVB-hem med tung problematik. Åren i specialistpsykiatri gav mej bred erfarenhet vad det gäller vård och behandling för de flesta psykiatriska svårigheter.

Jag har arbetat 5 år på HVB som KBT-ACT terapi för missbruk och psykisk ohälsa.
Jag arbetar även i primärvård som terapeut

Tjänster

Individuella terapier KBT/ ACT/ CRA

Relationer

YOGA

Vad är vad?

Kognitiv beteendeterapi

KBT är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar och vår informationsbearbetning och Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Numera innefattar KBT även andra behandlingsmetoder, och får närmast betraktas som ett paraplybegrepp. Exempel på nya inslag inom KBT är mindfulnessbegreppet, ACT och CRA.

Acceptance and Commintment Therapy

Acceptance and Commintment Therapy (ACT) är en tredjevågens KBT och en modell som syftar till att hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv trots svårigheter och att leva i värderad riktning.

CRA

Här ett beteendeträningssätt för Missbruks problematik. Det utvecklades för att utnyttja positiva förstärkare inom alla livsområden det sociala, fritiden, familjen och arbetslivet.

Kontakt

Tele: 073-789 17 28
Men du når mig bäst via detta kontaktformulär.
Jag svarar i regel inom 24h och försöker alltid erbjuda tid för samtal innom en vecka!